Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Symbiomatter

 

 
http://binar.bg/66152/na-krstoptya-mezhdu-nauka-i-izkustvo/?adysfont=true
„Симбиоматър“ е първото сдружение в България, което подава ръка на изкуството и търси сътрудничество

Symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства е създадена през 2016 година с цел да се превърне в инкубатор за проекти на границата на изкуството, науките и технологиите. Сдружението вярва, че подобен вид изкуство развива усет и екпериментален подход към нови възможности и перспективи, създадени от развитието на новите технологии и науката. Symbiomatter организира образователна програма във формата на работилници, лекции и курсове в областта на изкуството, науката и технологиите, и техните пресечни точки. Тази програма цели демократизиране на науката и най-новите технологии като ги прави достъпни до по-широк кръг от обществото. Надяваме се това да доведе до ангажирането на големи групи от обществото по съвременните теми за технологиите и техния потенциал и рискове, както и сътрудничеството между специалисти от различни области и съответно до нови оригинални решения на социални и обществени проблеми. В дългосрочен план, Symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства цели да създаде собствено пространство (био-лаборатория), в която неговите членове могат (еднолично или в сътрудничество) да извършват научни или артистични експерименти и изследвания. Дружеството има специален интерес към изследвания които са пренебрегнати от институционализираните науки, технологии и изкуства поради липса на интерес, финансиране или директна обществена полза. В този смисъл, проектите в нашата публична лаборатория ще са открито експериментални, интердисциплинарни и отворени към неочакваното и непридвидимо новото, тоест отварящо творческия потенциал на бъдещи възможности, които невинаги можем да (пред)видим от хоризонта на настоящето.
Symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства е член на широка мрежа от международни организации изследващи границата на изкуството, науката и технологиите, както обществени био-лаборатории, така и институционализирани научни центрове. Чрез съвместни проекти, финансирани от Еразъм, Европейската комисия, Америка за България, Японската фондация и други институции, както и чрез работилници, лекции, изложби и фестивали представящи работата на международно признати учени и художници, смятаме да предоставим на българската общественост достъп до международните тенденции на границата между изкуството, науката и технологиите.
Етическият код на нашата лаборатория е: анти-дисциплинарност, инклузивност, прозрачност, свобода, безопасност, сътрудничество, open source.

http://binar.bg/66152/na-krstoptya-mezhdu-nauka-i-izkustvo/ 

 

 

 

"Symbiartic: изкуство чрез наука"


https://www.bnt.bg/bg/a/izkustvo-chrez-nauka
Произведения на световноизвестни творци, вдъхновени от науката, ще бъдат представени на изложбата "Symbiartic: изкуство чрез наука" от 17 - 19 ноември в Sofia Tech Park. 
Symbiartic е една необичайна изложба, която създава точка на пресичане между научни феномени и артистичната им интерпретация. Нарича се SciArt - изкуство, вдъхновено от фундаменталната наука, което пресъздава вечната жажда на човека да вникне в природата на собственото си съществуване. Повече за нея в студиото на "Денят започва с култура" разказаха куратора Розалия Циканделова, актрисата Валерия Георгиева и доц. д-р Георги Милошев, ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика към ИМБ-БАН.