Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Наука за обществото

Мисия на Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди, ИМБ-БАН е не само да извършва високо-технологични научни изследвания в сферата на генома и геномната пластичност в отговор на сигналите от околната среда, но и да комуникира науката си на достъпен, интересен и научно коректен език.

http://bnr.bg/hristobotev/post/100851056
Как обаче да се справим с предизвикателството, наречено "автоцензура" и как да гарантираме научната издържаност на всяка научно-популярна публикация бяха теми за разговор в предаването "Мрежата" на БНР, Програма "Христо Ботев" на 08.07.2017. 
Гости на предаването бяха г-жа Ганета Сагова - гл. редактор на Списание "ОСЕМ, д-р Владимир Божилов - гл. редактор на Списание "ВВС Знание" и доц. д-р Милена Георгиева, част от колектива на Лаборатория по молкеулярна генетика на дрожди.

TEDxSofia 2017

 Milena Georgieva

Колко често в ежедневието си чуваме думите „ДНК“, „гени“, „генетичен код“, „код на здравето“, „гени на младостта“….
Всичко около нас е ДНК. Хаштагове в социалните медии, реклами на компании за козметични продукти, убеждаващи ни, че са открили гените на младосттa. ДНК технологиите превземат нашето ежедневие, стават неизменна част от нашия живот и тази тенденция ще се разраства.
Пътешествието, на което Милена ни води е в „Чудната страна на нашия геном“. Разгръщаме „Книгата на живота“, за да надникнем в човешката история, да усетим настоящето и да погледнем в бъдещето….
Благодарение на познанията за човешката генетика и на технология, която беше взета назаем от бактериите, преди няколко години беше разработена методиката КРИСПЪР-КАС. Днес тя е внедрена в почти всички сфери на съвременната биологична наука. До момента това е най-прецизният инструмент за редакция на гени. Работи с точността и прецизността на скалпел и ни позволява да си играем с нашите гени.
До къде бихме стигнали?
Готови ли сме?
Искаме и трябва ли да работим с Криспър?
…въпроси, които ни предизвикват да бъдем преки участници в процеса, за да може всеки един от нас информирано и в съзвучие със собствените си морални и етични норми да вземе решение за себе си, за децата си, даже за тези, които още не са се родили…

Представянето на доц. д-р Милена Георгиева на TEDxSofia 2017 може да видите на:
Тайните на човешкия геном