Лаборатория по Молекулярна Генетика

Създадена през 2004 г. в Институт по Молекулярна Биология – БАН, Лабораторията по Молекулярна Генетика, Епигенетика и Дълголетие има дългогодишен опит в ръководенето и изпълнението на научно-изследователски и социални проекти към различни институции и финансиращи организации в България и Европа.
Екипът й е съставен от млади хора и е със средна възраст 33 години. Усилията на всички са насочени към разгадаване тайните на генома. Изследванията, които основно се провеждат в лабораторията, са в областта на Молекулярната биология и генетика, Епигенетика, Биомедицина и Екология.

Ръководител Лаборатория
проф. Георги Милошев, дб


Научен екип
проф. Милена Георгиева, дб
доц. Десислава Станева, дб
гл. асист. Бела Василева, дб
магистър Пеньо Иванов, докторант

Предишни членове на лабораторията
г-н Toни Eфрeмoв, биолог
г-ца Джулия Милчева, магистър
г-жа Катя Узунова, магистър
г-ца Екатерина Пейчева, доктор
г-ца Ваня Стефанова, магистър
г-н Димитър Серкеджиев, биолог
г-жа Борислава Кукурина, биолог
г-ца Бонка Лозанска, биолог