Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Втори интердисциплинарен докторантски форум

По време на Втория интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150та годишнина на Българската академия на науките, Бела Василева, докторант в ЛМГД-ИМБ, БАН, с научен ръководител – доц. Милена Георгиева, беше наградена с диплом за Първо място за научен доклад на тема „Значение на хроматиновата структура за клетъчния отговор към стрес от УВ светлина“, по направление – „Биомедицина и качество на живот“.

http://www.bas.bg/2019/09/27/%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-15-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bd/


Събитието се организира от Центъра за обучение – БАН и се състоя в х-л „Самоков”, Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. Във форума се включиха докторанти от институтите на Академията и от университети в страната – СУ “Св. Климент Охридски“, УАСГ, ХТМУ, УНСС, НБУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас и Аграрен университет, Пловдив.
Целта е да се насърчи интердисциплинарното мислене, както и комуникацията с колеги докторанти и утвърдени учени, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие.

Гени и гении

https://drive.google.com/file/d/1_bHKSKyqKMxIKcKrBwynysO9AYCDXZf_/view?usp=sharing


В първия учебен ден, с генетика доц. Милена Георгиева ще търсим отговори на въпроси като: Колко от това децата ни да бъдат добри ученици зависи от гените?
Можем ли променим и подобрим гените?
Как влияе начинът на хранене върху гените?
Винаги ли се проявяват наследствените заболявания? и
много други теми от областта на епигенетикатa.

Водещ: Мая Данчева