Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

In?Vincible Pandemics

The Report "In?Vincible Pandemics" is a product of a diverse team of experts in the face of Assoc. prof. Milena Georgieva, Prof. Georgi Momekov, Detelina Stamenova and Arkadi Sharkov with varying expertise and perspectives, yet united in their belief in the key importance of taking action to inform and promote harm reduction approaches related to modifiable risk behaviours. 

The idea for the Report and the team are inspired by Mrs Gergana Passy and PanEuropa Bulgaria.


Harm reduction approaches have the potential to effectively reduce the damage to individual and public health resulting from historically persisting harmful habits, such as smoking, alcohol abuse and overuse, bad diets and unhealthy foods, as well as from new fast penetrating habits related to excessive use of digital devices and screens, where and when prohibitions do not produce results or may cause more harm than good to people and societies. 

This report, although not exhaustive, provides proven scientific data and offers principle recommendations for entailing harm reduction concept in future public health policies.
Докладът (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ

Докладът (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ е резултат от усилията на екип от експерти с различен опит и професионална насоченост в области, като молекулярна биология, епигенетика, токсикология, фармакология, психология и здравна икономика, които са обединени от общото убеждение, че е от ключово значение да се предприемат действия за информиране на обществото и насърчаване на подходите за намаляване на вредите, свързани с рискови поведения, подлежащи на промяна.
Инициативата е на ПанЕвропа - България/ PanEuropa-Bulgaria, под ръководството на г-жа Гергана Паси.

Докладът подчертава нуждата от нови ефективни подходи за намаляване на вредите от някои от най-разпространените рискови фактори: #нездравословно_хранене, #затлъстяване, #тютюнопушене, #алкохол и #дигитални_зависимости, обусловени от наложени с години социални, поведенчески и културни характеристики на населението, но подлежащи на промяна.
Тези нови подходи имат за цел, както намаляване на вредата за здравето, така и намаляване на икономическата тежест, която тези рискови фактори имат за България.

31 Май - Ден срещу Тютюнопушенето

На 31 май - всяка година, в много страни се организират събития, насочени към повишаване на информираността за рисковите заболявания в следствие на тютюнопушене и опосредствено излагане на тютюнев дим, така също и за превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред насeлението.

👉По данни на СЗО глобалната епидемия от тютюн годишно води до смъртта на около 6 милиона души в света, от които над 600 000 непушачи умират вследствие излагане на вторичен тютюнев дим. 

👉Ако тенденцията за увеличаване на употребата на тютюневите изделия се запази, през 2030 година се очаква 8 милиона души да загубят живота си заради тях. 

По темата за #гените, взаимодействието им с околната среда и ролята им в нашите вредни навици и пристрастяването към тях говорихме с журналиста Maya днес рано сутринта по БНР Нощен Хоризонт.

Интервюто можете да чуете тук 👇
https://drive.google.com/file/d/1CIFnN_wbM5Enzj4e1fYuSmM1EYTfMkHW/view?usp=sharing