Докладът (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ

Докладът (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ е резултат от усилията на екип от експерти с различен опит и професионална насоченост в области, като молекулярна биология, епигенетика, токсикология, фармакология, психология и здравна икономика, които са обединени от общото убеждение, че е от ключово значение да се предприемат действия за информиране на обществото и насърчаване на подходите за намаляване на вредите, свързани с рискови поведения, подлежащи на промяна.
Инициативата е на ПанЕвропа - България/ PanEuropa-Bulgaria, под ръководството на г-жа Гергана Паси.

Докладът подчертава нуждата от нови ефективни подходи за намаляване на вредите от някои от най-разпространените рискови фактори: #нездравословно_хранене, #затлъстяване, #тютюнопушене, #алкохол и #дигитални_зависимости, обусловени от наложени с години социални, поведенчески и културни характеристики на населението, но подлежащи на промяна.
Тези нови подходи имат за цел, както намаляване на вредата за здравето, така и намаляване на икономическата тежест, която тези рискови фактори имат за България.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.