Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Инициатива "БАН представя своите институти"

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Дейността на Институт по молекулярна биология бе публично представена в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. „Целта на инициативата е да покажем ползата от научните изследвания за цялото общество“, каза председателят на академията акад. Юлиан Ревалски. 

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" беше представен от директора на института доц. д-р Ива Угринова и най-младия хабилитиран член на научния колектив - доц. д-р Милена Георгиева.

 Молекулярната биология - наука, която изучава молекулите на живота
Разчитането на човешкия геном и последвалите мащабни геномни и епигеномни проекти, насочени към все по-дълбоко вникване в тайните на човешката генетика, дадоха сериозен тласък на молекулярната биология.
Резултатите от нашите изследвания намират широко приложение в сфери като биомедицина, фармакология, репродуктивна медицина, археология, екология и хранително-вкусова промишленост.
Участваме в решаването на загадки за произхода на видовете в съвременната археология, прилагаме познанията си в области като репродуктивна биология и др.
Със своите 6 научноизследователски звена, институтът заема едно от първите места в България по научна продукция и разработки, които намират директно приложение в практиката.