Инициатива "БАН представя своите институти"

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Дейността на Институт по молекулярна биология бе публично представена в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. „Целта на инициативата е да покажем ползата от научните изследвания за цялото общество“, каза председателят на академията акад. Юлиан Ревалски. 

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" беше представен от директора на института доц. д-р Ива Угринова и най-младия хабилитиран член на научния колектив - доц. д-р Милена Георгиева.

 Молекулярната биология - наука, която изучава молекулите на живота
Разчитането на човешкия геном и последвалите мащабни геномни и епигеномни проекти, насочени към все по-дълбоко вникване в тайните на човешката генетика, дадоха сериозен тласък на молекулярната биология.
Резултатите от нашите изследвания намират широко приложение в сфери като биомедицина, фармакология, репродуктивна медицина, археология, екология и хранително-вкусова промишленост.
Участваме в решаването на загадки за произхода на видовете в съвременната археология, прилагаме познанията си в области като репродуктивна биология и др.
Със своите 6 научноизследователски звена, институтът заема едно от първите места в България по научна продукция и разработки, които намират директно приложение в практиката.


 


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.