Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Списание ОСЕМ на живо

 Списание Осем на живо

Доц. д-р Георги Милошев и доц. д-р Милена Георгиева ще бъдат първите лектори в "Списание 8 НА ЖИВО" на 8 октомври, 2017. Заповядайте на целодневното събитие в зала "Люмиер" в София, за да чуете лекцията им на тема "Епигенетика: ДНК не е нашата съдба" и да се срещнете с още 7 автори на Списание 8.

Наука за обществото

Мисия на Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди, ИМБ-БАН е не само да извършва високо-технологични научни изследвания в сферата на генома и геномната пластичност в отговор на сигналите от околната среда, но и да комуникира науката си на достъпен, интересен и научно коректен език.

http://bnr.bg/hristobotev/post/100851056
Как обаче да се справим с предизвикателството, наречено "автоцензура" и как да гарантираме научната издържаност на всяка научно-популярна публикация бяха теми за разговор в предаването "Мрежата" на БНР, Програма "Христо Ботев" на 08.07.2017. 
Гости на предаването бяха г-жа Ганета Сагова - гл. редактор на Списание "ОСЕМ, д-р Владимир Божилов - гл. редактор на Списание "ВВС Знание" и доц. д-р Милена Георгиева, част от колектива на Лаборатория по молкеулярна генетика на дрожди.

TEDxSofia 2017

 Milena Georgieva

Колко често в ежедневието си чуваме думите „ДНК“, „гени“, „генетичен код“, „код на здравето“, „гени на младостта“….
Всичко около нас е ДНК. Хаштагове в социалните медии, реклами на компании за козметични продукти, убеждаващи ни, че са открили гените на младосттa. ДНК технологиите превземат нашето ежедневие, стават неизменна част от нашия живот и тази тенденция ще се разраства.
Пътешествието, на което Милена ни води е в „Чудната страна на нашия геном“. Разгръщаме „Книгата на живота“, за да надникнем в човешката история, да усетим настоящето и да погледнем в бъдещето….
Благодарение на познанията за човешката генетика и на технология, която беше взета назаем от бактериите, преди няколко години беше разработена методиката КРИСПЪР-КАС. Днес тя е внедрена в почти всички сфери на съвременната биологична наука. До момента това е най-прецизният инструмент за редакция на гени. Работи с точността и прецизността на скалпел и ни позволява да си играем с нашите гени.
До къде бихме стигнали?
Готови ли сме?
Искаме и трябва ли да работим с Криспър?
…въпроси, които ни предизвикват да бъдем преки участници в процеса, за да може всеки един от нас информирано и в съзвучие със собствените си морални и етични норми да вземе решение за себе си, за децата си, даже за тези, които още не са се родили…

Представянето на доц. д-р Милена Георгиева на TEDxSofia 2017 може да видите на:
Тайните на човешкия геном
 

Astrobiology meets life bona fide


Master degree students in Astrophysics from Sofia University were guests in our lab doing their practical exercises on the course of Astrobiology. They excitingly encountered with the origin of life bona fide by extracting their own DNA during their first experience with Biology work.

Fun, hands down and lots of questions accompanied the lab work and successfully ended with their own DNA samples being visualized under the UV light. The practical exercises turned in an amusement for us and apparently for them, also. We were impressed by their intelligent curiosity and really hope they will remember the first hands-on experience in a molecular biology lab.


NATO SPS MYP G5266 kick-off meeeting

Kick-off meeting of the Multi-Year Project G5266 under NATO Science for Peace and Security Programme

NATOgentoxicitydetector

The kick-off meeting of the Multi-Year Project G5266 under NATO Science for Peace and Security Programme was carried out on 15-16 May 2017 in Sofia, Bulgaria.

The programme included:
1.      A Welcome address to participants
The participants were welcomed by Assoc. prof. George Miloshev, NPD, by Assoc. prof. Iva Ugrinova, Director of Institute of Molecular Biology “Roumen Tsanev, Bulgarian Academy of Sciences”, and by Dr. Solomon Passy, Chief Executive Officer Atlantic Club in Bulgaria.

2.      Presentations of all co-directors on planning project actions and implementation
Short presentations were performed by the NPD in the name of Assoc. prof. George Miloshev, the PPD in the name of Prof. Tatjana Ruskovska and the co-directors in the name of Prof. Sefa Ҫelik and Prof. Chang-Hui Shen on the subjects, aims and expected outcomes of the current research project.

3.       General information on NATO regulations of funding and reporting
During this first project management and consultation meeting Assoc. prof. Milena Georgieva, PhD presented the project budget and general financial rules.

4.      Round-table discussions
Work plan and schedule of the entire project;
Detailed schedule of activities to be implemented during Milestone 1 - scientific experiments, purchase of equipment and consumables, communication and publicity in order to present the project to the public, project management;