Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

Втори интердисциплинарен докторантски форум

По време на Втория интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150та годишнина на Българската академия на науките, Бела Василева, докторант в ЛМГД-ИМБ, БАН, с научен ръководител – доц. Милена Георгиева, беше наградена с диплом за Първо място за научен доклад на тема „Значение на хроматиновата структура за клетъчния отговор към стрес от УВ светлина“, по направление – „Биомедицина и качество на живот“.

http://www.bas.bg/2019/09/27/%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-15-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bd/


Събитието се организира от Центъра за обучение – БАН и се състоя в х-л „Самоков”, Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. Във форума се включиха докторанти от институтите на Академията и от университети в страната – СУ “Св. Климент Охридски“, УАСГ, ХТМУ, УНСС, НБУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас и Аграрен университет, Пловдив.
Целта е да се насърчи интердисциплинарното мислене, както и комуникацията с колеги докторанти и утвърдени учени, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие.

Гени и гении

https://drive.google.com/file/d/1_bHKSKyqKMxIKcKrBwynysO9AYCDXZf_/view?usp=sharing


В първия учебен ден, с генетика доц. Милена Георгиева ще търсим отговори на въпроси като: Колко от това децата ни да бъдат добри ученици зависи от гените?
Можем ли променим и подобрим гените?
Как влияе начинът на хранене върху гените?
Винаги ли се проявяват наследствените заболявания? и
много други теми от областта на епигенетикатa.

Водещ: Мая Данчева


Можем ли да повлияем съзнателно гените си?


„Историите на Теди“ – видео поредица за истории на вдъхновяващи личностиhttps://www.facebook.com/tedi.stories/videos/2587374044624991/


В днешната история Теди Петрова представя една жена-учен, молекулярен биолог, която споделя пътя и опита си - Милена Георгиева.

В тази история центърът на вниманието е насочен към една интересна тема, а именно - каква информация предаваме генетично на бъдещите си поколения и как можем да въздействаме положително. 
/https://www.facebook.com/tedi.stories/videos/2587374044624991/

Какво е приложението на фотографията в науката?


В рубриката „Обективът разказва” наш водач беше проф. Георги Милошев – ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика в Институтa по молекулярна биология към Българската академия на науките. Вижте!

https://www.bnt.bg/bg/a/obektivt-razkazva-fotoizobrazhenieto-i-negovoto-prilozhenie-v-naukata

https://www.bnt.bg/bg/a/obektivt-razkazva-fotoizobrazhenieto-i-negovoto-prilozhenie-v-naukata

Биоритми и гениhttps://drive.google.com/file/d/1edRET8rBBPHwxiF8Vv9Hf3WpXSaQFHbb/view?usp=sharing

Промяната в сезоните, редуването на зимното и лятното часово време, транс-океанските полети, придружени с рязка смяна на часовите зони и други, са фактори, които влияят върху нашето здраве и променят нормалния ход на нашия биологичен часовник.

Как бихме могли да управляваме този часовник и изобщо има ли механизми, по които да се настройваме правилно към цикличността в смяната на условията на заобикалящата ни среда, са въпроси, които вълнуват всички нас.

Някои от отговорите на тези въпроси и за най-новите постижения в тази сфера на науката Хронобиология може да чуете от доц. Милена Георгиева по БНР, програма Хоризонт в предаването "Нощен Хоризонт".