Comet Assay

State-of-the-art comet images

Atomic Force Microscopy

S. cerevisiae chromatin fibers

DNA Gel Electrophoresis

MNase sensitivity assay

Light Micoscropy

S. cerevisiae ageing cell morphology

От спиралата на ДНК до всички процеси в нашето тяло

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН е наследник на една от най-добрите школи за изследване организацията на генома. И неизменно изследванията ни продължават в тази насока.

Геномните изследвания в последните десет години, показаха, че ДНК носи нашата наследственост, но нейните проявления се контролират от начина и динамиката на тази организация. Това се определя от хроматина. В ядрото на клетките молекулата на ДНК не е гола, тя е организирана в сложен нуклеопротеинов комплекс, наречен хроматин. Факторите и протеините, които участват в хроматина, моделират и работата на нашите гени. Тази геномна организация е ключов фактор за геномната стабилност, която от своя страна определя и как ще протичат всички процеси в човешкото тяло.

Като молекулярни биолози и генетици ние се стремим към задълбочено изследване на геномнатата организация и стабилност. Целта е разработване на подходи и терапии на човешки заболявания и синдроми.
Институт по Молекулярна Биология

Препрограмиране на гените


Живеем във времена, в които думите ДНК, генетика и гени имат различен смисъл. Чуваме ги навсякъде, говорим за тях много често. Почти във всички медии се дискутират теми, свързани с тях.

Но дали сме наясно, че сме на прага на революция в сферата на ДНК технологиите?
Дали осъзнаваме колко близо е науката до препрограмиране на гените и живота?

Доц. Георги Милошев и доц. Милена Георгиева разказват пред обектива на БНТ1 в репортаж, направен от журналиста Петър Георгиев, за най-новите достижения на техниката за редакция на генома - "Криспър-кас".

http://news.bnt.bg/bg/a/preprogramirane-na-zhivota
                                                          Препрограмиране на живота