От спиралата на ДНК до всички процеси в нашето тяло

Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН е наследник на една от най-добрите школи за изследване организацията на генома. И неизменно изследванията ни продължават в тази насока.

Геномните изследвания в последните десет години, показаха, че ДНК носи нашата наследственост, но нейните проявления се контролират от начина и динамиката на тази организация. Това се определя от хроматина. В ядрото на клетките молекулата на ДНК не е гола, тя е организирана в сложен нуклеопротеинов комплекс, наречен хроматин. Факторите и протеините, които участват в хроматина, моделират и работата на нашите гени. Тази геномна организация е ключов фактор за геномната стабилност, която от своя страна определя и как ще протичат всички процеси в човешкото тяло.

Като молекулярни биолози и генетици ние се стремим към задълбочено изследване на геномнатата организация и стабилност. Целта е разработване на подходи и терапии на човешки заболявания и синдроми.
Институт по Молекулярна Биология

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.