THE ROLE OF EPIGENETICS IN THE ORGANISMS’ LIFEДокторантски курс към Център за Обучение, БАН
ЕПИГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ И СЪБИТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗМИТЕ

The role of epigenetics in the organisms’ life

Лектор:
Assoc. prof. George Miloshev, PhD

Ръководител Лаборатория по Молекулярна генетика, ИМБ - БАН
Тел: 02 9733697; мобилен: 0898364440

Хорариум:
30 учебни часа

Анотация:
Курсът има за цел да въведе докторанти, главно биолози в основите на бурно развиващата се Епигенетика. Предвидените теми включват обзор на развитието на епигенетиката през последните 5 години и създаването на нова наука, наречена Епигеномика. Подробните лекции въвеждат в регулацията на геннната експресия, опосредствена от процесите на метилиране на ДНК, замяната на хистоновите молекули с хистонови варианти, постранслационните  модификации на хроматина, висшите хроматинови структури и некодиращите РНК-и. Разглежда се влиянието на околната среда върху епигенома. Специално внимание се отделя на епигенетичните промени при канцерогенеза, епигенетика на поведението, развитието. Дискутира се създаването на първите лекарствени препарати на епигенетична основа.
Курсът е подходящ за докторанти биолози от всички специалности, в т.ч. генетици, медици, биотехнолози, фармаколози и биофизици.

Програма:
Първият цикъл лекции се проведе в ИМБ на 03.07.2014 на тема "Епигенетика, смисъл и общи понятия".
Вторият цикъл лекции се проведе в ИМБ на 08.07.2014 на тема "Механизми на епигенетиката".
Третият цикъл лекции ще се проведе в ИМБ на 10.07.2014 от 9.30 на тема "Методи за изследване на епигенетичните феномени. qPCR.
Практическо занятие на тема qPCR се проведе в лабораторията по Молекулярна генетика, ИМБ на 15.07.2014
Четвъртият цикъл лекции ще се проведе на 18.07.2014 (петък) от 9.30 ч. в ИМБ.
Изпитът (тест) ще се проведе след лекциите в ИМБ.