доц. Милена Георгиева, д-р


Доцент, д-р

Завършва Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност Клетъчна биология и ембриология. През 2001 г. започва работа като биолог-специалист в Институт по Молекулярна Биология – БАН, Катедра Молекулярна Генетика. През 2009 защитава докторска дисертация по Молекулярна биология под ръководството на доц. Георги Милошев.
Милена е автор на над 20 научни публикации в реферирани международни и национални списания. Популяризира науката в България с участия в различни медии, водене на лекции и публикуване на статии в научно-популярни списания.

Избран лектор в TEDxAUBG през 2013, впоследствие презентацията й попада в селекцията на "Най-добрите TED видеа - Best TED talks". Лектор на TEDxSofia, 2017.
Консултант към Enago academy.

е-mail: milenageorgy@gmail.com
milenaki@chromatinepigenetics.com
тел: (+359) 2 979 36 97

Проекти 
Ръководител на научни проекти към Фонд Научни Изследвания и Световната Федерация на Учените, участник в проекти към ФНИ, НАТО Програма "Наука за мир и сигурност", Рамкови програми на ЕС за наука и сътрудничество.Лектор, презентатор и комуникатор на биологичната наука
Доц. Милена Георгиева е лектор и презентатор на редица престижни международни и национални научни форуми, включително TED, Epiconcept, Women in Science, Just Be, International Meeting on Yeast Apoptosis, CEEPUS, Gene Transcription, Ageing Conferences и др.
 @Биорегенерация
https://www.facebook.com/Bioregeneracia/videos/2264793483568389/

 @Историите на Теди
https://www.facebook.com/tedi.stories/videos/2587374044624991/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBuRvoyJVf2l0ipAHqk7sk-S5LA1L4RrQ2vHyIDoJjVB12ARxzS_u_jI48g0E6vAza86EatlBsijzdh


@Професии с бъдеще
https://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/3072931_profesiia_molekuliaren_biolog/?fbclid=IwAR1Br7NKZz3KM_rDvJlissoHDdt3hu3yQ1a8s0uc6HBEMslcFcheOSMJuvs
                                                           @TEDxAUBG2013
TEDxAUBG

Изяви в медиите
 Чест гост в радио и телевизионни предавания, популяризиращи науката, като БНР, БТН, Нова ТВ, БТА и др.


БНР Христо Ботев "Мрежата"

http://bnt.bg/part-of-show/kak-dieta-mozhe-da-promeni-nashata-dnk-za-pokoleniya-napred


Епигенетика и храненеХранене и епигенетика 
Статии и интервюта в научно-популярни и популярни списанияГените и средата

Списание ВВС Знание 
Игра на гени - брой 73, Януари, 2016 
http://knowledge.bg/


Клетката - микроскопична вселена - брой 70, Януари, 2017
 

Епигенетика - наследствеността в действие - брой 60

 


Списание ОСЕМ

http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/1062-%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0.html