Втори интердисциплинарен докторантски форум

По време на Втория интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150та годишнина на Българската академия на науките, Бела Василева, докторант в ЛМГД-ИМБ, БАН, с научен ръководител – доц. Милена Георгиева, беше наградена с диплом за Първо място за научен доклад на тема „Значение на хроматиновата структура за клетъчния отговор към стрес от УВ светлина“, по направление – „Биомедицина и качество на живот“.

http://www.bas.bg/2019/09/27/%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-15-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bd/


Събитието се организира от Центъра за обучение – БАН и се състоя в х-л „Самоков”, Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. Във форума се включиха докторанти от институтите на Академията и от университети в страната – СУ “Св. Климент Охридски“, УАСГ, ХТМУ, УНСС, НБУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас и Аграрен университет, Пловдив.
Целта е да се насърчи интердисциплинарното мислене, както и комуникацията с колеги докторанти и утвърдени учени, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.