Доцент Десислава Станева, дб


Доцент, дб

Завършва Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“. През 1995 г. започва работа като специалист-биолог в Институт по Молекулярна биология, БАН, където през 2005 г. защитава дисертация по Молекулярна генетика. Специализира в областта на генетиката на дрожди в Университет „Сапиенца“, Рим, Италия. Участник е в научно-изследователски проекти, насочени към изучаване влиянието на химически агенти върху молекулата на ДНК, както и към изясняване ролята на линкерния хистон за структурирането и функционирането на генетичния материал.
Съавтор е в над двадесет научни публикации в международни и национални научни списания. Участва в обучението на студенти по Биология и подпомага инициативи, свързани с популяризирането на науката сред млади хора и обществото в България.

E-mail: dstaneva@bio21.bas.bg
Тел: (+359) 2 979 36 97

Проекти