Наука за обществото

Мисия на Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди, ИМБ-БАН е не само да извършва високо-технологични научни изследвания в сферата на генома и геномната пластичност в отговор на сигналите от околната среда, но и да комуникира науката си на достъпен, интересен и научно коректен език.

http://bnr.bg/hristobotev/post/100851056
Как обаче да се справим с предизвикателството, наречено "автоцензура" и как да гарантираме научната издържаност на всяка научно-популярна публикация бяха теми за разговор в предаването "Мрежата" на БНР, Програма "Христо Ботев" на 08.07.2017. 
Гости на предаването бяха г-жа Ганета Сагова - гл. редактор на Списание "ОСЕМ, д-р Владимир Божилов - гл. редактор на Списание "ВВС Знание" и доц. д-р Милена Георгиева, част от колектива на Лаборатория по молкеулярна генетика на дрожди.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.