TEDxSofia 2017

 Milena Georgieva

Колко често в ежедневието си чуваме думите „ДНК“, „гени“, „генетичен код“, „код на здравето“, „гени на младостта“….
Всичко около нас е ДНК. Хаштагове в социалните медии, реклами на компании за козметични продукти, убеждаващи ни, че са открили гените на младосттa. ДНК технологиите превземат нашето ежедневие, стават неизменна част от нашия живот и тази тенденция ще се разраства.
Пътешествието, на което Милена ни води е в „Чудната страна на нашия геном“. Разгръщаме „Книгата на живота“, за да надникнем в човешката история, да усетим настоящето и да погледнем в бъдещето….
Благодарение на познанията за човешката генетика и на технология, която беше взета назаем от бактериите, преди няколко години беше разработена методиката КРИСПЪР-КАС. Днес тя е внедрена в почти всички сфери на съвременната биологична наука. До момента това е най-прецизният инструмент за редакция на гени. Работи с точността и прецизността на скалпел и ни позволява да си играем с нашите гени.
До къде бихме стигнали?
Готови ли сме?
Искаме и трябва ли да работим с Криспър?
…въпроси, които ни предизвикват да бъдем преки участници в процеса, за да може всеки един от нас информирано и в съзвучие със собствените си морални и етични норми да вземе решение за себе си, за децата си, даже за тези, които още не са се родили…

Представянето на доц. д-р Милена Георгиева на TEDxSofia 2017 може да видите на:
Тайните на човешкия геном
 

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.