Second Academy on Reproductive Biology

На 4 октомври се проведе второто издание на Академията по Репродуктивна Медицина, организирана от Виена Ин Витро Център, в аулата на Токуда Болница - София.
Събитието събра специалисти в областта на акушер-гинекологията, репродуктивната медицина, ембриология и молекулярна биология.
Второто издание на Академията беше посветено на генетиката в репродукцията и гинекологията. Лекторите (български и чуждестранни) представиха най-новите постижения на генетиката в областта на пренаталната и предимплантационна генетика. Академията завърши с лекция за науката ЕПИГЕНЕТИКА, нейното значение и смисъл в областта на нормалната и асистираната репродукция. Лекцията беше представена от гл. ас. Милена Георгиева, д-р


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.