Професии с бъдеще

Безплатно изложение показва на учениците и родителите кои са професиите с бъдеще

Професия: Молекулярен биолог

Молекулярна биология

Науката и научните открития са това, което движи човечеството напред. Благодарение на тях днес можем да се придвижваме бързо от точка до точка, да се свързваме помежду си дори и да се намираме на стотици хиляди километри един от друг, да живеем по-уютно и лесно, да бъдем здрави, да познаваме света около нас, да вдигнем поглед към Вселената и звездите, да планираме мисии до Марс. А в бъдеще все по-важно значение ще имат научните достижения в сферата на генетиката и молекулярната биология. Те ще ни помогнат да се справяме по-успешно с болестите - да ги лекуваме и предотвратяваме - и дори да удължим живота си.

Да бъдеш учен често е голямо предизвикателство, понеже трябва да имаш солидни познания, в случая по биология, химия и физика, и да се стремиш непрекъснато да ги развиваш, както и да ги обогатяваш с нови в други сфери, свързани с новите технологии например. Но тази професия може да е и доста интересна, особено за хора, жадни за знания и с желание да работят за кауза и да бъдат полезни на обществото. Разгадаването на тайните на човешкия геном, търсенето на механизми и начини, чрез които организмът успешно да се бори с развитието на невродегенеративни и злокачествени заболявания, разработване на съвременни лекарства и терапии на социално значими заболявания са ежедневие в професията молекулярен биолог.

Повече за професията разказва Милена Георгиева, учен и изследовател в сферата на молекулярната биология, генетика и епигенетика:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/3072931_profesiia_molekuliaren_biolog/

 0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.