Ratio Podcast


https://ratio.bg/podcast/39/

Генетика и Епигенетика

Новият епизод на Ratio Podcast дава началото на вълна от засилено женско присъствие в епизодите ни през месец март.
Разговорът ни с доц. д-р Милена Георгиева се фокусира върху гените - тяхното влияние върху нас и нашето влияние върху тях.
Ще чуете:
— Как се променя разбирането ни за наследствените черти от Древна Гърция до днес?
— Има ли научен консенсус за влиянието на епигенетиката (факторите на средата)?
— Как си взаимодействат генетиката или епигенетиката?
— Как изглежда бъдещето след широко навлизане на генно редактиране с CRISPR/Cas-9?

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.