Bulgarian young people - informed and healthy citizens of Europe

Българските младежи - информирани и здрави граждани на Еврoпа.

В лабораторията започна изпълнение на проект по Европейската програма "Младежта в действие". Подробна информация за проекта можете да намерите тук.


© Prometeus | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.