Игра на гени и гении


или 
РЕВОЛЮЦИЯ В БИОМЕДИЦИНАТА 


На 14 май от 17.30 часа на Голяма сцена в Театър София
ще разкажем за предизвикателствата пред които сме изправени в областта на съвременната биомедицина.


Системата CRISPR/Cas9 (за кратко наричана само CRISPR) е най-новата придобивка на геномните редакторски инструменти. Бързината, успеваемостта, точността и леснотата на изпълнение са предпоставка тази техника да се прилага в области като медицина, екология, хранителна-промишленост, земеделие и биотехнология. 

Нека си представим света, който ни заобикаля – храната, здравето ни, растенията в градината, зеленчуците, които отглеждаме, домашните любимци, животните и птиците в парка, насекомите….
Какво бихме искали да променим?
С новата техника всяко нещо, което има ДНК, може да бъде променено по наше желание и фантазия. Като тази промяна не изисква нито много средства, не внася големи промени в генома, нито внедрява гени от други организми и е сравнително лесна за изпълнение. Много прилича на научна-фантастика и като че ли ни връща към далечната 1932 г., когато Олдъс Хъксли в своя роман „Прекрасният нов свят“ описва фантазиите си за идеален свят, в който всички хора са изкуствено създадени. Фантастика за онова време -  в съвременния свят идеите на Хъксли изглеждат плашещо актуални. Събития, които изглежда се случват точно сега в областта на науката биология.
Готови ли сме за всичко това?

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.