Европейски ученически парламент (EUSP 2016)

Бъдещето на човека 
За втори път у нас ще се проведе паневропейски ученически парламент, финансиран от Фондация „Робърт Бош“ и  Фондацията за наука и образование на Байер.  

Темата за 2016 г. е: "Бъдещето на човека"

 Проектът е координиран от немската неправителствена организация "Wissenschaft im Dialog" с финансовата помощ на Фондация „Робърт Бош“ и  Фондацията за наука и образование на Байер. Координатор за България е Форум „Демокрит“ със съдействието на Столична община, а медиен партньор на събитието е списание ВВС ЗНАНИЕ. Част е от пан-европейски цикъл от ученически парламенти. Форумът има за цел да събере между 70 и 100 гимназиста от град София на възраст от 16 до 19 години, които имат интерес към политиката на Европейския съюз (ЕС) и владеят английски език на добро ниво. Под ръководството на експерти младите делегати ще участват в обсъждане на английски език на въпроси по различни актуални теми, свързани с бъдещето на човека: 
 
Човешкият мозък (The Human Brain)
Да живеем и да се храним здравословно – но как? 
(Living and eating healthy – but how?)
Променящото се размножаване на човечеството 
(The changing reproduction of mankind)
Стволовите клетки – потенциалният отговор на всички въпроси? (Stem cells – the potential allrounders?)
„Подсиленият човек: да оптимизираме човека (Augmented human: optimising the human)

По две от темите експерти са учени от Лаборатория по Молекулярна генетика, ИМБ, БАН.  
Доц., д-р Георги Милошев ще изнесе лекция на тема: "Стволовите клетки - потенциалният отговор на всички въпроси?", на която ще разкрие възможностите, които се предлагат пред съвременната медицина с помощта на стволовите клетки.
Гл. асист., д-р Милена Георгиева ще изнесе лекция на тема: "Подсиленият човек: да оптимизираме човека". По време на доклада си Милена ще представи най-новите технологии за усъвършенстване на човека в сферата на съвременната биомедицина и молекулярна биология.

Петимата най-добре представили се млади делегати ще участват във финален европейски парламент в края на месец юли в Манчестър, Великобритания. Всички участници ще получат предметни награди и сертификати за участието си, а петимата наградени – специални грамоти.

Заповядайте на откриването в 09:15 ч. на 23 януари в 
Първа английска езикова гимназия, 
гр. София, бул. „княз Александър Дондуков“ 60.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.