Генна редакция - митове и реалностКак чрез генетичната ножица могат да се лекуват болести чрез изрязване на вредните гени? И морално ли е създаването на "дизайнерски бебета"? Каква е ролята на българската наука за клониране и редактиране на гени? 
Говори доц. Милена Георгиева, доцент по молекулярна биология към БАН.
Генна редакция - митове или реалност

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.