Гени, храна , стареене


"Духът на здравето": Каква е връзката между храната и човешкия геном?

Разговор с доц. д-р Милена Георгиева, молекулярен биолог

 В "Духът на здравето" ще говорим за нещо, което касае всеки от нас - каква е връзката между храната и човешкия геном. Т.е. възможно ли е храненето да повлиява нашата ДНК съдба? 

 

 

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.