За и против разрешените Е-та в храните.


За и против разрешените Е-та в храните. Влиянието на някои от тях върху човешката ДНК


Лаборатория по Молекулярна генетика, ИМБ - БАН представи на пресконференция в БТА резултати от наскоро приключило научно изследване върху значението на хранителните добавки, означени с Е номер, върху ДНК.
Пресконференцията беше водена от доц. Милошев, присъстваха още г-жа Ганета Сагова, гл. редактор на Списание ОСЕМ и екипът на доц. Милошев: гл. ас. Десислава Станева, гл. ас. Милена Георгиева, магистър Джулия Милчева, г-н Матьо Серкеджиев и г-н Тoни Eфремoв.
Целта беше да се алармира широката общественост за вредата от прекомерното използване на храни, подобрени или оцветени с изкуствено синтезирани хранителни добавки и оцветители.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.